Trafik Optimizasyonu
Merkez-Yerleşke iletişimleri incelendiğinde, yüksek oranda birbirine benzer trafiğin sürekli
tekrar ettiği görülür. Bu iletişim çoğunlukla,
  • E-Posta Ä°letiÅŸimi,
  • Dosya Transferi,
  • Uygulama Verileri,
  • Web Uygulamaları TrafiÄŸi’nden oluÅŸur.
Özellikle E-Posta ve ekli dosyaları, bir yerleşkedeki tüm kullanıcılara gönderildiğinde, 
her kullanıcının aynı dosyayı ayrı ayrı indirmesi gibi durumlarda hat verimliliği düşmektedir.
WAN Optimizasyonu'nun amacı, merkez ile yerleşke arasındaki veri trafiğinin daha verimli
kullanılmasını sağlamaktır.

Böylelikle;
  • Aynı trafik daha düşük bant geniÅŸliÄŸi ile taşınabilir.
  • Ek bant geniÅŸliÄŸi için yatırım yapılma ihtiyacı ortadan kalkar.
  • Tasarruf saÄŸlanır.
  • BoÅŸta kalan bant geniÅŸliÄŸi, yeni açılabilecek yerleÅŸkelerde kullanılabilir.
  • Yeni projeler için baÄŸlantı yatırımı yapılmasına gerek kalmaz.