Trafik Optimizasyonu
Merkez-Yerleşke iletişimleri incelendiğinde, yüksek oranda birbirine benzer trafiğin sürekli
tekrar ettiği görülür. Bu iletişim çoğunlukla,
  • E-Posta İletişimi,
  • Dosya Transferi,
  • Uygulama Verileri,
  • Web Uygulamaları Trafiği’nden oluşur.
Özellikle E-Posta ve ekli dosyaları, bir yerleşkedeki tüm kullanıcılara gönderildiğinde, 
her kullanıcının aynı dosyayı ayrı ayrı indirmesi gibi durumlarda hat verimliliği düşmektedir.
WAN Optimizasyonu'nun amacı, merkez ile yerleşke arasındaki veri trafiğinin daha verimli
kullanılmasını sağlamaktır.

Böylelikle;
  • Aynı trafik daha düşük bant genişliği ile taşınabilir.
  • Ek bant genişliği için yatırım yapılma ihtiyacı ortadan kalkar.
  • Tasarruf sağlanır.
  • Boşta kalan bant genişliği, yeni açılabilecek yerleşkelerde kullanılabilir.
  • Yeni projeler için bağlantı yatırımı yapılmasına gerek kalmaz.